Jakie są cele EASYS?

Statut EASYS przyjęty dnia 26 października 2017 roku podaje następujące cele stowarzyszenia:

  • Zwiększanie świadomości powszechnej, społeczności medycznej oraz organów socjalnych i służby zdrowia w celu doskonalenia wiedzy naukowej i medycznej, ułatwienia diagnozy, rozpoznania i leczenia zespołu Schaaf-Yang.
  • Zapewnienie wsparcia technicznego i moralnego rodzinom dotkniętych zespołem Schaaf-Yang.
  • Wnoszenie wkładu w badania medyczne i doskonalenie praktyk opieki związanych z zespołem Schaaf-Yang.
  • Doskonalenie jakości opieki nad pacjentami z zespołem Schaaf-Yang.
  • Integracja rodzin dotkniętych zespołem Schaaf-Yang.

Więcej informacji o EASYS

Jak możesz pomóc? Zostań członkiem EASYS